Υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον επίσκεψης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, εάν και εφόσον υπάρχει αδυναμία προσκόμισης στον χώρο μας.