Στα Iατρεία μας σε συνεργασία με πιστοποιημένα κτηνιατρικά εργαστήρια, έχουμε την δυνατότητα διενέργειας μεγάλου εύρους εργαστηριακών εξετάσεων, όπως:

 • Γενική αίματος

 • Βιοχημικές εξετάσεις

 • Εξετάσεις ούρων

 • Προεγχειρητικές εξετάσεις

 • Παρασιτολογικές εξετάσεις
 • Εξέταση Λεϊσμανίασης, Ερλιχίωσης, Αναπλάσμωσης, Διροφιλαρίωσης, Πιροπλάσμωσης, Τοξοπλάσμωσης,  Παρβοεντερίτιδας κ.α.

 • Εξέταση Λοιμώδους Λευχαιμίας (FeLV), Λοιμώδους Περιτονίτιδας (FIP) και Ιού Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (FIV) της γάτας

 • Καλλιέργειες βακτηρίων και μυκητών
 • Κυτταρολογικές εξετάσεις

 • Ιστοπαθολογικές εξετάσεις

 • Ορμονολογικές εξετάσεις όπως έλεγχος λειτουργίας θυρεοειδούς αδένα