Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των ασθενών μας. Για αυτό το λόγο ο χώρος του χειρουργείου μας είναι πλήρως εξοπλισμένος με υπερσύγχρονα μηχανήματα.

Το είδος και η δόση των αναισθητικών φαρμάκων που θα χορηγηθούν πριν και κατά τη διάρκεια μίας χειρουργικής επέμβασης εξαρτώνται πάντα από την ηλικία, τη φυλή και την υγεία του κατοικιδίου σας και προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με το είδος της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί.

Υπάρχει δυνατότητα χρήσης εισπνευστικής μηχανής (με ισοφλουράνιο) και με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (monitoring) κατα την διάρκεια της αναισθησίας ελέγχεται συνεχώς η θερμοκρασία, η αναπνευστική συχνότητα, η καρδιακή κυμματομορφή, η συγκέντρωση του οξυγόνου του αίματος, η συστολική και διαστολική πίεση.